B.7 Amentü gemisi - Spiegazione dell’ebru la Nave del Credo

Astuto Roberto - Kesova Nail, Amentü Gemisi - La Nave del Credo [MP4]

Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llāhi teâlâ; ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakk eşhedü en lâ ilâhe illâllāh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh” = “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim” şeklinde sıralanan ve mü’menün bih olarak da adlandırılan itikadî esasların hepsi âmentü terimiyle ifade edilir.

[«Credo in Allah e nei Suoi angeli e nei Suoi libri e nei Suoi profeti e nell'Ultimo Giorno e nel destino, che il bene e il male provengono da Allah. La resurrezione dopo la morte è reale. Testimonio che non c'è altro dio all'infuori di Allah e che Maometto è il suo servitore e messaggero»].

Approfondimenti